foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Лабораторна робота №8

Тема: дослідження характеристик біполярного транзистора.

Мета: навчитися знімати вхідні характеристики транзисторів, ознайомитися з їх основними типами, навчитися користуватися довідковою літературою з напівпровідникових приладів.

Обладнання: Джерело постійного струму з регульованою вихідною напругою –2 шт.; транзистор; міліамперметр – 2 шт; вольтметр 2 шт.; реостат R1= 100 Ом.; реостат R2 =1кОм. Або персональний комп’ютер та комп’ютерна програма Electronics Worcbench

Самостійна робота
1.Повторити конструкцію та роботу біполярного транзистора, ввімкненого в електричне коло за схемою із спільним емітером.
2.Повторити вхідні та вихідні характеристики біполярного транзистора, ввімкненого в електричне коло за схемою із спільним емітером.
3.За довідником визначити розташування електродів бази, емітера, та колектора транзистора.

Послідовність виконання роботи.
1. Записати в табл. 1 технічну характеристику вимірювальних приладів.

2.Скласти схему для дослідження характеристик біполярного транзистора структури p-n-p тиру.

3.Встановити резистором R2 напругу на колекторі UKE=0 B (вольтметр PV2).
Змінюючи напругу резистором R1, виміряти струм бази транзистора ІБ (міліамперметр РА1) і напругу між емітером і базою UБЕ ( вольтметр PV1)
4.Встановити резистором R2 напругу на колекторі UKE=5 B (вольтметр PV2). 
Змінюючи напругу резистором R1, виміряти струм бази транзистора ІБ (міліамперметр РА1) і напругу між емітером і базою UБЕ ( вольтметр PV1). 
При цьому напругу UKE слід підтримувати постійною. 

Результати вимірювань занести в таблицю 2.

5. Дослідити вихідні статичні характеристики транзистора.
Встановити реостатом R2 напругу на колекторі UKE=0 B ( вольтметр PV2). 
Встановивши резистором R1 струм бази Іб = 2мА (міліамперметр РА1), 
виміряти струм колектора Ік при зміні напруги на колекторі резистором R2 від 0 до 8 В. 
Встановивши реостатом R1 струм бази Іб = 4мА (міліамперметр РА1), виміряти струм колектора Ік при зміні напруги на колекторі реостатом R2 від 0 до 8 В.

Результати вимірювань внести в таблицю 3

6. За даними досліджень побудувати вхідні характеристики транзистора ІБ=f(UБЕ) при UКЕ=const , та вихідні характеристики транзистора ІК=f(UКЕ) при ІБ=const.

Визначити коефіцієнт передачі струму бази ß

Висновки
(практичне використання вольт-амперних характеристик біполярного транзистора)


Питання для самоконтролю
1.Будова біполярного транзистора.
2.Класифікація біполярних транзисторів
3.Що називається активним режимом транзистора