foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Лабораторна робота №1

Тема: дослідження послідовного, паралельного та змішаного з’єднання резисторів.

Мета: перевірити дослідним шляхом справедливість законів постійного струму (законів Ома, законів Кірхгофа), набути навиків складання схем та вимірювань в колах постійного струму.

Матеріально-технічне обладнання: джерело живлення; реостати та резистори -4 шт.; амперметри магнітоелектричної системи - 5 шт.; вольтметри магнітоелектричної системи - 2 шт.; провідники. Або персональний комп’ютер, комп’ютерна програма Electronics Worcbench.

Самостійна робота
1. Повторити закони Ома, Кірхгофа, методику еквівалентних перетворень електричних кіл.
2. Ознайомитись із схемами електричних кіл.

Послідовність виконання роботи
1. Записати в табл. 1 технічну характеристику вимірювальних приладів.

Таблиця 1 Технічна характеристика вимірювальних приладів і обладнання.

Назва приладу

Тип

Кількість

Технічні дані

       
       
       

2. Скласти електричне коло з послідовно з'єднаними резисторами відповідно до схеми.

Для виконання роботи за допомогою програми quick copper для андроїда на телефон або electronic workbench для windows на комп'ютері напругу  джерела живлення встановлюємо відповідно до значення  номеру варіанту (якщо у вас варіант №15 то напруга джерела 15В), а номінали резисторів вибираємо довільно.

3.Виміряти загальний струм у колі І, загальну прикладену напругу U, напруги на кожному з резисторів U1, U2, U3, U4.
Результати вимірювань внести в таблицю 2.
Таблиця 2. Результати вимірювань і розрахунків.

Результати вимірювань

Результати обрахунків

І,

А

U,

В

U1,

В

U2,

В

U3,

В

U4,

В

Rек

Ом

R1,

Ом

R2,

Ом

R3,

Ом

R4,

Ом

Р,

Вт

Р1,

Вт

Р2,

Вт

Р3,

Вт

Р4,

Вт

1

                               

4. Розрахувати опори і потужності резисторів, повний опір кола і повну потужність. Результати занести в табл. 2.
5. Скласти електричне коло з паралельно з'єднаними резисторами відповідно до схеми.

6. Встановити напругу живлення кола . Виміряти загальний струм у колі І, струми у окремих вітках І1, І2, І3, І4 загальну прикладену напругу U,

напруги на кожному з резисторів U1, U2, U3,U4. Результати вимірювань внести в таблицю 3.

Таблиця 3. Результати вимірювань і розрахунків.

Результати вимірювань

Результати обрахунків

І,

А

І1,

А

І2,

А

І3,

А

І4,

А

U,

В

R1,

Ом

R2,

Ом

R3,

Ом

R4,

Ом

Rек,

Ом

Р,

Вт

Р1,

Вт

Р2,

Вт

Р3,

Вт

Р4,

Вт

1

                               

7. Розрахувати опори і потужності резисторів, повний опір кола і повну потужність.
8.Скласти електричне коло з змішаним з'єднанням резисторів відповідно до схеми.

. Встановити напругу живлення кола . Виміряти струми і спад напруги на кожному резисторі.

Результати вимірювань занести в табл.

Результати вимірювань

Результати обрахунків

І1,

А

І2,

А

І3,

А

І4,

А

U,

В

U1,

В

U2,

В

U3,

В

U4,

В

R1,

Ом

R2,

Ом

R3,

Ом

R4,

Ом

Р,

Вт

Р1,

Вт

Р2,

Вт

Р3,

Вт

Р4,

Вт

1

                                   

10. Розрахунок опорів реостатів та розсіювальної потужності на основі експериментальних даних проводиться за наступними формулами:

Розрахунковий опір всього кола при:

- послідовному з’єднанні:

- паралельному з’єднанні:

Звіт зробити в електронній формі  завантаживши документ Excel . Занести  результати вимірювань та створити формули для розрахунку по зразку першої таблички  Завантажити форму електронного звіту.

Висновки

(підтвердження законів Ома і Кірхгофа, обчислення еквівалентного опору)

Контрольні запитання
1.Сформулюйте закони Кірхгофа та Ома .
2.Яким чином обчислюється повний опір паралельно і послідовно з'єднаних резисторів?