foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Circuit Magic - комплексна прогама для розрахунку електричних кіл постійного та змінного струму завантажити програму

Практична робота №1

Тема: Розрахунок електричних кіл постійного струму

Мета: засвоєння методики та набуття навичок еквівалентних перетворень електричних кіл постійного струму і розрахунку їх параметрів.

Література

Л-1, с. 25, 34; Л-2, с. 16; Л-3, с. 18.

Самостійна робота

1. Повторити основні розрахункові формули і методику визначення еквівалентного опору для кола постійного струму із змішаним з’єднанням резисторів.

2. За методичними вказівками ознайомитись із ходом розв’язування задачі.

Умова задачі

Електричне коло постійного струму складається із шести резисторів, з’єднаних змішано. Величини опорів резисторів показані на електричній схемі задачі. Індекс струму і напруги співпадає з індексом резистора.

Визначити: еквівалентний опір електричного кола відносно джерела живлення; струм кожного резистора; напругу на кожному резисторі; витрату електричної енергії за 10 годин роботи; та скласти баланс потужності.

1. Ознайомитись із розрахунковою схемою електричного кола.

 image002

2. Із табл. 1 вибрати вихідні дані для розв’язування задачі. Номер варіанта відповідає порядковому номеру в журналі.

Вихідні дані                       

Номер

варіанта

Номер

схеми

Задана

величина

1

1

U4=12 В

2

1

І6=3 А

3

1

U5=18 В

4

1

І5=1А

5

1

U3=7В

6

1

І1=3 А

7

1

U5=54 В

8

1

І4 =9 А

9

1

U2=32 В

10

1

І5=3 А

11

1

UАБ=90 В

12

1

U3=21 В

13

1

І2=2 А

14

1

І3=5 А

15

1

U4=36 В

16

2

UАБ=60 В

17

2

І2=6 А

18

2

U1=36 В

19

2

І3=2 А

20

2

U5=14 В

21

2

І1=2 А

22

2

U2=24 В

23

2

І5=3,6 А

24

2

U6=21,5 В

25

2

І6=1,44 А

26

2

І3=4,32 А

27

2

U6=43,2 В

28

2

І5=7,2 А

29

2

UАБ=120 В

30

2

І6=2,88 А

 

 3. Використовуючи правила спрощення електричних схем, обчислити еквівалентний опір кола.

4. Використовуючи відому із завдання величину струму або напруги, на основі законів Ома і Кірхгофа обчислити невідомі значення струмів резисторів і напруг на них.

5. Визначити витрату енергії.

6. Для перевірки результатів скласти баланс потужності.

 

 

Приклад розрахунку

 Коло постійного струму  складається із семи резисторів з'єднаних змішано.

z1

Схему необхідно роз­рахувати відносно затискачів, що подані в табл.1. Індекси струмів,   напруг та   потужностей   співпадають   з індексами резисторів, до яких ці величини відносяться.

Визначіть: еквівалентний опір кола; струми в кожному резисторі; напруги на кожному резисторі.

Таблиця1.

Варіант

Затискачі

R1, Ом

R2, Ом

R3, Ом

R4, Ом

 R5, Ом  R6, Ом

R7, Ом

Задана

00

АБ

10

2

3

10

1

3

6

І1=1А

Розв'язування:

1.Визначаємо еквівалентний опір кола відносно затискачів АБ

R567 =R5 + R6 + R7 = 1+3+6 = 10 Ом , тому що  резистори  R5 , R6R7 з'єднані послідовно.

R4567 = R567 · R4 / R567 + R=  10 · 10 / 10+10 = 5 Ом    тому що резистори R567  R4 з'єднані паралельно

R234567 = R567 + R2 + R3 = 5 + 2 + 3 = 10  Ом тому що  резистори  R56767 , R2R3 з'єднані послідовно.

RеквR234567 · R1 /R234567 + R=  10 · 10 / 10+10 = 5 Ом    тому що резистори R234567, R1 з'єднані паралельно

 2.Взначаємо струми та напруги на кожному резисторі. Задана величина  І1=1А

U1= І1 R1 = 1 5 = 5 В за законом Ома

U1= Uзаг= U24567 = 5 В за законом паралельного з'єднання.

I234567 = U234567 / R234567 =  5/10 = 0,5А   за законом Ома

I24567 = I2I3  = 0,5 А  за законом послідовного з'єднання.

U= IR2 = 0,5 2 = 1В    за законом Ома

U3   = IR2 = 0,5 3 = 1,5 В за законом Ома

I24567 = U24567 /R234567 = Uзаг -( U2+ U3) = 5 -(1+1,5) =2,5А за законом послідовного з'єднання.

I4= U4 /R4 = 2,5/10 = 0,25А за законом Ома

U567 = U4 =2,5  за законом паралельного з'єднання.
I567 = U567 /R567 = 2,5/10 = 0,25А= 2,5 /10 =0,25 А за законом Ома

Приклад розрахунку схема №1

1.Визначаємо еквівалентний опір

R12 = R1 · R2 /R2 + R1= 6 Ом

R123 =R12 + R3 =10 Ом

R1235 = R123 · R5 /R123 + R5 =  6 Ом

R12345 =R1235 + R4 =10 Ом

Rекв = R1235 · R6 /R1235 + R6 = 5 Ом

2. Визначаємо струми і напруги на кожному резисторі
Задана величина U4=12 В

I4 = U4/R4 = 3A 

I4I1235  = 3A   за законом послідовного з'єднання

 U1235  = I1235 R1235 = 18 В

Uзаг= U1235 +U4 =30 В

Iзаг = Uзаг / Rекв = 6 А

U6= Uзаг= U12345  за законом паралельного  з'єднання

I6 = U6 / R6  = 3 А

U1235  = U5  U123= 18 В

I5 = U5 / R5 =  1,2 А

I123 = U123 / R123  =  1,8 А

I123 =I3 = I12  =1,8 А за законом послідовного з'єднання

 U3   = I3 R3 = 7,2 В

 U12  = I12 R12  =10,8 В

I1 = U12 / R1  = 1,08 А

I2 = U12 / R2 = 0,72 А

3.Визначаємо витрату електричної енергії за 10 годин роботи

W=P t ,  Вт год

Рзаг = I2R =  IзагUзаг = 180 Вт

W=P t= 1,8 кВт год

 4. Баланс потужності ∑ Р заг = ∑Рп = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6

Рзаг = I2R =  IзагUзаг = 180 Вт

Р1=I1  U12 = 11,7 Вт

Р2=I2 U12 = 7,8

Р3=IU3 = 13Вт

Р4=IU4 = 36Вт

Р5=IU5 = 21,6 Вт

Р6=IU6 = 90 Вт

Рзаг = 180 Вт =∑Рп = 180,1Вт  похибка в розрахунках становить 0,1 Вт

Приклад розрахунку схема №2    Задана величина UАБ=120 В

1.Визначаємо еквівалентний опір

R12 =R1 + R2 = 6 Ом

R125 = R12 R5 /R12 + R5  = 2 Ом

R1235 =R125 + R3 = 10 Ом

R12356 = R1235 R6 /R1235 + R6 = 6 Ом

Rекв =R12356 + R4 = 10 Ом

2. Визначаємо струми і напруги на кожному резисторі

Iзаг = Uзаг / Rекв   = 12 А  за законом Ома

Iзаг = I4 =I12356 = 12 А за законом послідовного з'єднання

U= IR4 = 48 В

U12356  = Uзаг  - U4 = 72В за законом послідовного з'єднання

U12356  = U6  = 72 В  за законом паралельного  з'єднання

I6 = U6 / R6 = 4,8 А

I1235 = U1235 / R1235 = 7, 2А 

I3 =I125 = 7, 2А 

U= IR3 = 57,6 В

U125  = I125  R125 = 14,4 В

U125 = U5  = 14,4 В   за законом паралельного  з'єднання

I5 = U5 / R5 =  4,8 А

I12 = I3 - I5 = 2,4 А за законом паралельного  з'єднання

I12 = I1 =I2 за законом послідовного з'єднання

U2 = I2 R= 4,8 В

U1 = I1 R1 = 9,6 В

3.Визначаємо витрату електричної енергії за 10 годин роботи

 W=P t ,  Вт год

Рзаг = I2R =  IзагUзаг = 1440 Вт

W=P t= 14,4 кВт год

 4. Баланс потужності ∑ Р заг = ∑Рп   Р заг= Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6

Рзаг = I2R =  IзагUзаг

Р1=I1  U1 =  23 Вт

Р2=I2 U2 = 11,5 Вт

Р3=IU3 = 414,7Вт

Р4=IU4 = 576 Вт

Р5=IU5 = 69,1 Вт

Р6=IU6 = 393,6 Вт

Рзаг = 1440 Вт =∑Рп = 1487Вт  похибка в розрахунках становить  Вт