foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Знання - це скарб, а навчання - ключ до нього.

Навчання - світло, а не навчання тьма.

Знання за гроші не купиш.

Знання - це сила, а незнання - робоча сила?

Хорошого спеціаліста робота сама шукає.

Електротехніка

Тема№.7

Тема:

Розробка та виготовлення схеми електричного монтажу згідно з принциповою схемою

Мета роботи:

Навчитися складати електричну схему на печатній платі згідно з принциповою схемою.

Практична частина

Підготувати робоче місце, переконатись у наявності інструментів та матеріалів, що працює вентиляція, непошкоджена ізоляція електропроводів. Прилади та матеріали для виконання практичної роботи: електричний паяльник потужністю від 25 до 40Вт, пінцет для тримання радіоелементів, провідники (одножильні), набір ЕРЕ, каніфоль, припой, робочий інструмент

Завдання

  1. Ознайомитись з теоретичною частиною.
  2. Розроби та виконай монтаж однієї з схем шукачів прихованої мережі зображеної на рис1 або рис.2
  3. Зфотографуй виготовлену схему.
  4. Дайте відповіді на контрольні запитання.
  5. Звіт виконай у зошиті і зроби фото  або у текстовому редакторі і надішли на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 spr2 spr1

Рис.1 Шукач прихованої мережі.

Тразистори Т1- КТ315, Т2-КП103, Т3-КТ361, Світлодіод АЛ307, Резистори R1=2,2 кОм R2=10кОм  R3=470 Ом  R4=1мОм конденсатор С=10 мФ 10В

 

 Рис.2 Шукач прихованої мережі.

Транзистори VT1, VT2 VT3 -C945,або C545 або КТ315., Світлодіод АЛ307

Теоретична частина

На принциповій схемі зображують усі електричні елементи, необхідні для здійснення і контролю у виробі заданих електричних процесів, і всі електричні зв'язки між ними, а також електричні елементи (роз'єми, зажими і т.п.), якими закінчуються вхідні і вихідні ланцюги.

Електричні схеми (позначаються Е) підпорядковують на схеми електричні принципові (Е3), схеми електричні структурні (Е1), схеми електричні функціональні (Е2), схеми електричних сполук (Е4), схеми електричних підключень (Е5) і схеми електричні загальні (Е6). Крім того, в окремих випадках використовують схеми електричні об'єднані (Е0), на яких поєднуються різні типи схем одного виду, наприклад,схеми електричні підключень і з'єднань. Загальні правила виконання схем встановлюються ГОСТ 2.701-84 і ГОСТ 2.702-75.

Схеми електричні принципові визначають повний склад виробу і дають детальне уявлення про принцип роботи виробу. На основі схеми електричної принципової розробляють цілий ряд інших конструкторських документів – схеми з'єднань, креслення печатних плат, переліки елементів і т.д. На схемі електричній принциповій зображують усі електричні елементи та пристрої, необхідні для здійснення і контролю у виробі відповідних електричних процесів. Елементи зображують у вигляді умовних графічних позначень (УДО) відповідно до ГОСТ.

Кожен елемент схеми електричної принципової повинен мати позиційне літерно – цифрове позначення відповідно до ГОСТ 2.710 – 81. Порядкові номери елементам надають починаючи з одиниці в межах групи елементів, що мають однакові літерні позначення (R1, R2 і т.д., DD1, DD2 і т.д.). [ ГОСТ 2.702 – 75 ЕСКД

Порядкові номери присвоюють відповідно до послідовності розташування елементів або пристроїв на схемі зверху вниз, у напрямку зліва направо, позиційне позначення проставляють поруч з графічним позначенням елемента з його правого боку або над ним. При зображенні на схемі елемента рознесеним способом його позиційне позначення проставляють біля кожної частини (наприклад DD1.1, DD1.2 і т.д.). Обов'язковим документом, що випускається спільно зі схемою електричною принциповою, є перелік елементів (ПЕ3). У відповідних ГОСТах визначені правила його виконання .

При виконанні схеми електричної принципової на полі схеми допускається поміщати такі текстові дані, як вказівки про марки, перетини і забарвлення кабелів, вимогах до електричного монтажу, вказівки про призначення окремих ланцюгів (наприклад, про живлення мікросхем).

При виконанні схеми електричної принципової на декількох аркушах дотримується наскрізна нумерація і виконується загальний перелік елементів.

Контрольні запитання

  • Типи технічної документації, що застосовують при радіомонтажу.
  • Призначення принципової схеми.
  • Призначення монтажної схеми.
  • Призначення схеми внутрішніх з’єднань.
  • Призначення електромонтажних креслень.

Література